Bröderna Karlsson – Lantbruk och Entreprenad – Nora Gård

Fuktproblem – fuktisolering


Fuktproblem i byggnader och husgrunder

Fukt kan ställa till problem i byggnader och i husgrunder. En ökad nederbörd ställer stora krav på att dagvattenledningar och dränering kring byggnader och husgrunder fungerar. Funktionen i en befintlig dränering kan gradvis minska på grund av igensättning.

Vi förebygger och åtgärdar olika typer av fuktproblem. Friläggning av källarväggar, slamning och isolering, samt dränering.

Vi är ett Värmdöbaserat entreprenörsföretag som arbetar med kvalitet och fokus på nöjda kunder!

Välkommen att
kontakta oss!


Noravägen 26
139 56 VÄRMDÖ