Bröderna Karlsson – Lantbruk och Entreprenad – Nora Gård

Enskilda avloppsanläggningen – en viktig funktion för Din fastighet!

Den enskilda avloppsanläggningen måste fungera för att inte riskera närmiljön.

Upp till 70% av de enskilda avloppen fungerar ej tillfredställande. Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU visar i en undersökning att den största risken för dricksvattentäkten är dåligt fungerande avlopp.

Vi är en certifierad entreprenör på enskilda avlopp, vilket borgar för att arbetet utförs på rätt sätt och att anläggningen fungerar korrekt. Enskilda avloppsanläggningar finns i en mängd olika utföranden. Det är viktigt att anläggningen fungerar som avsett, då den annars snabbt kan orsaka stora problem för närliggande dricksvattentäkter. Vid nyetablering av enskilda avlopp måste Du ha ett tillstånd från din kommuns tillståndsenhet. Se även ytterligare information på Avloppsguiden, www.avloppsguiden.se, eller kontakta Miljökontoret.

Det är viktigt att Du som fastighetsägare tar reda på hur just Din anläggning skall skötas och underhållas. Minst en gång per år skall de flesta enskilda avloppsanläggningar slamsugas, vilket är viktigt för att motverka s.k slamflykt i infiltrationen.

Vi är ett Värmdöbaserat entreprenörsföretag som arbetar med kvalitet och fokus på nöjda kunder!

Välkommen att
kontakta oss!


Noravägen 26
139 56 VÄRMDÖ


Se ytterligare information på länken.

Fann™-certifierad anläggare. Se ytterligare information på länken.